NIEUWS

Scheidingswijzer bij oud papier inzameling

In samenwerking met de Gemeente Dinkelland, Remondis en de inzamelende partijen binnen Dinkelland is er een scheidingswijzer opgesteld.


De bedoeling hiervan is dat mensen bewuster met afval omgaan en de juiste afvalbakken gebruiken voor het afval.


Op bijgaand formulier staat wat er wél en niet bij het oud papier hoort.


Klik hier voor de scheidingswijzer.


Deze scheidingswijzer hangt ook op de inzamellocatie.

• De containers zijn alléén bedoeld voor oud papier en karton.

• Lege dozen invouwen! Zo voorkomen we dat de container snel vol raakt.

• Wanneer de container vol is a.u.b. terug komen wanneer het papier is aangedrukt tot onder de rand.

• Of wachten tot de wisseldag, deze is iedere vrijdag!


Wij vragen om ieders medewerking!